Huimauskuntoutus

Huimauskuntoutus

Huimaus

huimauskuntoutus

Huimauskuntoutuksella tarkoitetaan huimausoireiden poistoa tai vähentämistä eri kuntoutus- ja hoitomenetelmin:

  • asentohuimaukseen Tapani Rahkon menetelmät ja opit ovat olleet erittäin tehokkaita
  • lihas- ja nikamaperäisiin ongelmiin osteopatiasta on saatu erittäin hyvä tuloksia
  • korvaperäisiin ongelmiin esim. msf-kuntoutuksella on saatu hyviä tuloksia.

Huimauksen aiheuttajia on erittäin paljon ja huimausta aiheuttaa harvoin vain yksi tekijä. Sen vuoksi on tärkeä hallita erilaisia hoitomuotoja ongelmien hoitamiseksi. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin osata tutkia, mikä huimauksen aiheuttaa.

Asiakkaalta on ensin perusteellisella haastattelulla selvitettävä, missä tilanteissa hän tuntee huimausta ja miten huimaus ilmenee. Samalla selvitetään myös kuinka kauan huimausta on esiintynyt ja kuinka pitkäkestoisia huimauskohtaukset ovat. Huimauksen laatu ilmaisee suuntaa mikä huimauksen aiheuttaa. Asennon muutokset voivat kieliä hyvänlaatuisesta asentohuimauksesta tai verenpaineen muutoksista. ”Hutikkahuimaus” voi johtua esim. lihaksiston oireista. Pimeässä kävelyn epävarmuus voi juoruta polyneuropatiasta.

Haastattelun jälkeen tarvitaan tarkka tutkiminen ja testaaminen eri syiden kartoittamiseksi. Oireen mukaisesti lähdetään kartoittamaan huimauksen aiheuttajaa tai aiheuttajia. Yleisimpiä huimauksen syitä ovat lihasperäinen huimaus tai asentoreseptorien häiriötila. Huimaus voi ilmetä myös hyvänlaatuisena asentohuimauksena.

Yleensä jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen huimaukset jäävät pois tai ainakin merkittävästi vähenevät. Hoidoissa voidaan apuna käyttää myöskin akupuntiota, osteopatiaa faskiakäsittelyä.

LAATU ja turvallisuus

Hoitojen laadun ja turvalisuuden varmistamme jatkuvalla testaamisella ja henkilökunnan kouluttamisella. Näin varmistamme asiakkaallemme aina parhaan hoitotuloksen. Asiakas tunnistaa meidät korkeasta ammattitaidosta, joka näkyy hoitotuloksessa.