Hermoston aktivointi

Hermojuuri

hermoston aktivointi

Hermoston aktivointia ja hoitoa voidaan käyttää kaikissa ääreishermoston vammoissa ja vaivoissa. Eri asteisissa hermovaurioissa voidaan nopeutta hermon paranemista huomattavasti. Vanhat hermovauriot eivät parane itsestään yleensä. Karkeasti sanottuna yli vuoden vanhat vauriot harvemmin korjautuvat itsestään.

Ääreishermostoa voidaan aktivoida erilaisilla sähköimpulsseilla ja sähkön eri aaltomuodoilla. Hoitoina voidaan käyttää myöskin laservalon eri aallonpituuksia aktivoimaan hermon paranemismekanismeja. (Hermoston hoitamisesta valon eri aallonpituuksilla sekä sähkön käytöstä hermovaurioiden hoidoissa on useita tutkimuksia eri puolilta maailmaa.)

Hermoston toimintahäiriöt

Erilaiset hermon vammat tai puristukset voivat aiheuttaa hermon toimintahäiriöitä. Hermovauriot voidaan jakaa karkeasti seuraavalla tavalla:

Hermovauriot

  • Hermon myelinituppeen on voinut kohdistua puristus, mutta aksoni ei ole vielä vaurioitunut. Yleensä hermo palautuu muutamasta minuutista muutamaan vuorokauteen kestävän ajan kuluessa.
  • Hermon myelinituppi on vaurioitunut ja hermon aksoni myöskin. Nämät vauriot ovat yleisiä ja pitempiaikaisia vaivan tuojia. Nämät vauriot voivat jäädä palautumatta tai palautuvat osittain. Tämä hoitoalue on erittäin otollinen hermoston aktivoinnille.
  • Hermovaurio, jossa myelinituppi ja aksoni ovat kokonaan poikki. Nämät hermovauriot eivät yleensä parane itsestään ollenkaan ja leikkauksenkin jälkeen voi olla ongelmia paranemisessa. Leikkauksen jälkeen on hyvä hoitaa hermovauriota hermoston aktivoinnilla.

Ennen hoitoa tutkitaan tarkoin kehon tunto-, voima- ja refleksipuutokset. Näitä seurataan aina hoidon edistyessä.

Hermoston aktivointi antaa erittäin hyvän hoitotuloksen hermoperäisissä vaivoissa, kuten esim. tunnottomuuksissa, polyneuropatiassa ja neuropaattisissa kivuissa sekä välilevyn aiheuttamissa hermojuurivaurioissa.

Hermoston aktivointi elvyttää hermon toimintaa ja poistaa hermon tulehdusta ärsytystiloissa, sekä elvyttää hermosolun aineenvaihduntaa. Vanhakin hermovaurio voi korjautua vuosienkin vaurioin jälkeen.

LAATU ja turvallisuus

Hoitojen laadun varmistamme hermoston alku- ja lopputestaamisella ja henkilökunnan kouluttamisella. Näin varmistamme asiakkaallemme aina parhaan hoitotuloksen. Asiakas tunnistaa meidät korkeasta ammattitaidosta.