Lonkan nivelrikko

Posted by admin at 12.24 aika 30.11.2020

Share:


Edellinen Kipupalsta käsitteli lonkan alueen kiputiloja yleisemmin. Tällä kertaa perehdytään tarkemmin lonkan nivelrikkoon eli artroosiin. Pääsääntöisesti nivelrikkoa esiintyy ikääntyneillä, joista varsinkin yli 75- vuotiailla riski on merkittävästi kohonnut, mutta jo 50 iässä riski nivelrikkoon on olemassa. Ylipaino ja vähäinen liikunta-aktiivisuus altistavat nivelrikon synnylle.

Nivelrikko vaikuttaa koko nivelen alueeseen. Muutoksia syntyy nivelrustossa, luussa, nivelkalvossa ja myös niveltä ympäröivissä lihaksissa. Vähitellen luiden välissä oleva nivelrusto ohenee ja häviää, kun hajottavia tapahtumia on enemmän kuin korjaavia.

 

Lonkan nivelrikon syyt ja oirekuva

Kivun aiheuttaa luun ja nivelen ympäristössä jylläävä tulehdus. Tulehduspisteeseen päätyminen tapahtuu vähitellen pidemmän ajan kuluessa. Kudoksena rusto on hankala, sillä se ei kunnolla uusiudu. Siitä syystä voidaan viimeisenä hoitovaihtoehtona tarvita tekonivelleikkaus.

Lonkan nivelrikossa kipu paikallistuu tyypillisesti reiden etupinnalle sekä nivusen alueelle. Kipu koetaan yleensä jomottavana tunteena, joka pahenee liikkuessa, mutta rauhoittuu levossa. Pidemmälle kehittyneessä nivelrikossa kipu on kuitenkin läsnä myös levossa ja saattaa pahimmillaan vaikeuttaa nukkumista. Pitkän paikallaanolon jälkeen liikkeellelähtö voi olla todella jäykkää ja vaivalloista. Pitkälle kehittyneessä nivelrikossa arkiset asiat, kuten sukkien pukeminen, saattaa tuntua lähes mahdottomalta.

Epäiltäessä lonkan nivelrikkoa kartoitetaan ensin kivun luonne ja asiat, joissa lonkka muistuttaa itsestään, haastattelemalla asiakasta. Lonkan nivelrikossa tietyt lonkkanivelen liikeradat heikentyvät ja aiheuttavat kipua. Lonkkanivelen liikkuvuus on siis syytä testata ja tutkia. Lopullinen “tuomio” saadaan röntgenkuvalla. Joskin on hyvä mainita, että joskus kuvantamisen tulokset eivät ole linjassa muiden tutkimusten kanssa. Röntgenkuvassa voi näkyä suuriakin muutoksia, vaikka koettu haitta olisi vähäinen. Tästä syystä on tärkeää tutkia asiaa kokonaisvaltaisesti.

 

Lonkan nivelrikon kuntoutus

Nivelrikko on kivulias sairaus. Toimintakyvyn näkökulmasta tärkeintä on kivunlievitys ja -hallinta. Fysioterapeutin vastaanotolla kivunlievityksen lisäksi paneudutaan liikeharjoituksiin. Näitä ovat karkeasti ajateltuna kaikkien lonkkanivelen liikesuuntien harjoitukset, sekä lonkkaniveltä liikuttavien lihasten vahvistaminen. Myös tietyt venytykset ovat tärkeitä nivelrikon konservatiivisessa hoidossa. Varsinkin liike- ja voimaharjoituksilla on positiivinen vaikutus kivunlievityksessä.

On tutkittu, että liikunta vähentää nivelrikosta aiheutuvia kipuja. Siksi on tärkeää löytää asiakkaalle liikuntamuoto, joka ei tunnu kivuliaalta. Monesti iskuttavat harrastukset kuten juoksu, eivät sovi, ja on syytä suosia pehmeitä harrastuksia. Uinti, vesijuoksu, pyöräily ja kävely ovat yleensä turvallisia ja kivuttomia liikuntamuotoja nivelrikkopotilaalle. Ensiarvoisen tärkeää on löytää liikuntamuoto. joka on asiakkaalle miellyttävä ja helposti toteutettavissa. 

Nivelrikko on sairaus joka ei varsinaisesti parane, koska rustoa korjaavaa lääkettä ei ole. Siksi liike- ja liikuntaharjoittelulla on erittäin suuri rooli elämänlaadun ja toimintakyvyn kannalta. Fysioterapeutille kannattaa hakeutua hyvissä ajoin, jotta tilanne saadaan hallintaan kipujen ja toimintakyvyn haitan ollessa vielä maltillisia.