Yläraajan säteilyoireet

Posted by admin at 13.26 aika 25.6.2020

Share:


Kaksi edellistä Kipupalstaa pureutui alaraajojen erilaisiin kiputiloihin ja rasitusperäisiin vaivoihin. Siirrytään reilusti jaloista ylöspäin ja mennään tällä kertaa yläraajoihin, tarkemmin sanoen yläraajojen säteilyoireisiin. 

 

Käden ja sormien puutuminen

Monelle lienee tuttua sormien puutuminen yöllä herätessä tai monotonisen työskentelyn yhteydessä. Tämänkaltaiset säteilyoireet tulevat ja menevät eivätkä yleensä kestä pitkään.  Nukkuessa voi käden asento olla sellainen, että verenkierto hetkellisesti heikkenee, mikä aiheuttaa puutumisen.  Puutumisen tunne katoaa, kun asento muuttuu paremmaksi. Jatkuva puutumisen tai pistelyn tunne sen sijaan voi olla merkkinä vakavammasta.

Yläraajan päähermoja on kolme: n. Ulnaris (kyynärhermo), n. Medianus (keskihermo) ja n. Radialis (värttinähermo). Hermojen nimet antavat suuntaa niiden kulkureitistä ja hermotusalueista. Hermot lähtevät kaularangasta ja muodostavat ns. hartiapunoksen eli plexuksen brachialiksen. Tämä “johtohässäkkä” kulkee solisluun alta kohti kyynärvartta, josta se jakaantuu eri puolille yläraajaa kulkien aina sormenpäihin saakka. Jokaisella hermolla on omat hermotettavat lihaksensa, ja jokaisella hermolla on myös oma segmenttinsä, jossa se huolehtii ihotunnosta. 

Säteilyoireet eivät kuitenkaan aina liity hermoihin. Myös kireät lihaskalvot aiheuttavat säteilyoireita. Niskan ja hartian lihaksiston kireydet voivat lähteä “valumaan” kohti sormia. Myös verenkierrolla on oma roolinsa säteilyoireiden kanssa.

 

Säteilyoireiden tutkiminen ja hoito

Koska yläraajojen hermoilla on omat hermotettavat lihaksensa ja segmenttinsä, voidaan lähteä testaamaan näitä. Alkuhaastattelun avulla fysioterapeutti saa jo hyvän käsityksen siitä, mikä säteilyoireiden taustalla voi olla. Hermoille on omat specifit testinsä, joilla selvitetään onko hermokudos kireällä tai pinteessä. Niskan ja hartian lihaksisto kuuluu myös tutkia säteilyoireen syytä selvitettäessä. Rintarangan ryhdilläkin on oma roolinsa, koska rintakehän kiristyessä ja olkapäiden kääntyessä eteenpäin, plexuksen tila käy ahtaaksi. 

Säteilyoireiden taustalla voi siis olla monia tekijöitä. Tästä syystä alkuhaastattelun ja tutkimisen merkitys korostuu. Yläraajojen säteilyoireet ovat varsin yleisiä. Päätetyöskentely ja älylaitteiden runsas käyttö kuormittaa käsiä ja altistaa yläraajojen erilaisille vaivoille. Monesti puutumiset ja pistelyt yläraajoissa tulevat ja menevät, mutta säteilyoireiden jatkuessa ja mahdollisesti pahentuessa, on syytä kääntyä fysioterapeutin puoleen.