Purentalihaksista johtuva pääkipu

Posted by admin at 9.26 aika 20.7.2016

Share:


Purentalihakset voidaan karkeasti jakaa kahteen luokkaan, suun avaaja - ja sulkijalihaksiin. Avaajalihaksiin kuuluvat lateraalinen siipilihas (M. pterygoideus lateraalis), suunpohjan kaksirunkoinen lihas (m. digastricus) ja kieliluun lihakset (m. suprahyoideus ja m. infrahyoideus). Suun sulkijalihaksiin kuuluvat ohimolihas (m. temporalis), ulompi puremalihas (m. masseter) ja mediaalinen siipilihas (m. pterygoideus mediaalis). Leukanivelen muihin liikkeisiin kuten eteen- ja taakse vientiin sekä sivuliikkeisiin osallistuvat useat yllämainituista lihaksista yhdessä tai erikseen. Erikseen mainittavana ulompi puremalihas (m. masseter) on todella voimakas lihas, jolloin se pystyy säätelemään tarvittavan voiman tehokkaaseen pureskeluun. Ohimolihas (m. temporalis) puolestaan on rakenteellisesti näppärä koordinoija leuan sulkemisliikkeissä. 

Yleisimpiä oireita ja häiriöitä mitä purentalihaksissa voi esiintyä ovat erityyppiset leukanivelestä lähtöisin olevat äänet muun muassa naksumiset, rahina, poksahtelu ja rutina. Kyseiset äänet voivat olla seurausta leukanivelen välilevyn paikaltaan siirtymisestä tai leukanivelen kulumisesta. Ääniä voi kuulu leukaniveltä avattaessa tai suljettaessa.  Purentalihakset voivat kipeytyä myös purentaelimistön toimintahäiriön yhteydessä. Näitä oireita voivat olla muunmuassa kipu leukanivelessä ja kasvojen alueella, rajoittunut sekä mahdollisesti myös kivulias alaleuan liike. Vakavampina oireina puremalihaksiston toimintahäiriölle voidaan pitää alaleuan liikerajoituksia ja leukanivelen/nivelten lukkiutumista. Näihin oireisiin voidaan toisinaan yhdistää myös korvasärkyä, korvien soimista, päänsärkyä, ohimopäänsärkyä, toispuoleisia kasvokipuja, puutumisen tunnetta kasvojen/pään alueella, äänen käytön vaikeutta ja nielussa oleva ”palan” tunne kurkussa. Joissakin tapauksissa esiintyy myös niska- ja hartiaoireita. Purentaelimen sairaudet ovat pääasiallinen syy suun ja kasvojen alueen kiputiloille, jotka eivät ole hammasperäisiä. Nämä voidaan luokitella myös nivel-lihassairauksiin ja kroonista kipua aiheuttaviin sairauksiin. Myös ala- ja yläleuvan hermotuksissa ilmenee ajoittain kipuilua ja niitä voidaan sekoittaa purentalihaksien ongelmiksi.

Puremalihaksissa oleva toimintahäiriö voi oireilla myös huomattavasti laajemmalla alueella kuin vain päässä ja kasvoissa. Tutkittaessa ja hoitaessa täytyy ottaa huomioon myös pään-, kaulan- ja koko ylävartalon alue. Kiputilat voivat esiintyä yllämainittujen kiputilojen ja oireiden lisäksi myös nivelissä ja lihaksissa, pään, niskan ja hartian alueilla. Toiminnalliset häiriöt voivat hankaloittaa nielemistä, puhumista sekä ilmetä lihasten voimakkaana väsymisenä.

Puremalihaksien toimintahäiriöille altistuvat voivat jännittäessään huomaamattaan purra hampaitaan yhteen, erilaiset purentaviat, ylipuhjenneet hampaat ja takahampaiden puutos, epäsopivat hammasproteesit, leukojen ja kasvojen alueen traumat ja yöllä tapahtuva narskuttelu voivat myös aiheuttaa ongelmia.

Jos leukanivelistä kuuluu epämääräistä ääntä, kannattaa välttää runsasta purukumin syöntiä jolloin leukanivelen rasitus vähenee. Jos yllämainittuja oireita ilmenee, hoitona voidaan käyttää purentakiskoja, kipulääkitystä hillitsemään voimakasta kipua sekä fysioterapiaa. Puremalihaksien arkuuteen voidaan hyödyntää myös rentouttamis – ja liikeharjoituksia. Kalvojen ja lihasten käsittelyllä voidaan saada nopeakin apu kipuihin.