Olkapäävaivat

Posted by admin at 13.13 aika 27.3.2020

Share:


Olkapäävaivat ovat varsin yleisiä, teemmehän käsillämme paljon arkeen ja työhön liittyviä asioita. Ikävuodet lisäävät riskiä olkapäävaivoihin, mutta myös elintavat, työ, sekä liikuntatottumukset vaikuttavat olkapäihimme. Työ ja harrastukset, joissa kädet ovat kohotettuina kuormittavat olkapäitä. Olkapään alue on myös riskialtis tapaturmille, koska kaatuessamme olkapää usein törmää ensimmäisenä maahan.

Olkanivel on pallonivel, joka mahdollistaa liikkeen kaikkiin suuntiin. Varsinaisen olkanivelen lisäksi olkalisäke-solisluunivel (AC-nivel) ja rintalasta-solisluunivel (SC-nivel), sekä lapaluu vaikuttavat olkapään toimintaan. Yhdessä hartianseudun lihasten kanssa ne muodostavat yhden eniten käytetystä nivelestämme.

Olkapäävaivoja on erilaisia, mutta yleisimpiä ovat instabiili olkapää, ahdas olkapää eli impingement, sekä erilaiset kiertäjänkalvosimeen eli rotator cuffiin liittyvät vaivat. Karkeasti voidaan ajatella, että instabiilin olkapään vaivat kuuluvat nuoremmille, kun taas ahdas olkapää ja kiertäjänkalvosimen vaivat iäkkäimmille.

Olkapäävaivojen anatomiaa

Instabiili olkapää on nimensä mukaisesti epävakaa, mikä voi olla vamman aiheuttamaa tai synnynnäistä tukikudosten löysyyttä. Instabiilille olkapäälle tyypillistä on olkanivelen muljahtelu ja sijoiltaan meno, koska olkapään alue on löysä ja tukea on heikosti. Kaatumisvamman seurauksena olkanivelen etuosa yleensä vaurioituu, ja näin ollen olkapää herkästi lähtee sijoiltaan eli luksoituu. Kaatumisen aiheuttama ja rakenteellisen löysyyden aiheuttama instabiliteetti vaativat yleensä erilaisen hoidon.

Impingement eli ahdas olkapää aiheuttaa ahtauden ja kivun tunnetta olkapään päällä. Käsien nosto sivukautta ei onnistu tai on ainakin kivuliasta. Ahtaan tunteen aiheuttaa yleisimmin supraspinatuksen jänne, joka jo valmiiksi ahtaassa käytävässään tulehtuu ja paksuuntuu. Alueen limapussi voi niin ikään tulehtua ja paksuuntua ahtauttaen aluetta entisestään. Supraspinatuksen tehtävä on nostaa kättä sivukautta ylös, ja se on mukana lähes kaikissa käsillä tehtävissä askareissa.

Olkanivelen kiertäjäkalvosin vastaa pääosin olkanivelen kiertoliikkeistä, mutta osallistuu myös muihin liikkeisiin. Kiertäjäkalvosin voi tapaturmaisesti revetä osittain tai kokonaan. Tyypillisimmin vamma syntyy kaatuessa olkapää edellä tai käden ollessa suorassa. Mikäli kiertäjäkalvosimen jokin osa vaurioituu pahoin, on olkapään liikuttelussa lihasheikkouden tunnetta. Aktiiviliikkeissä on liikevajautta, mutta avustettuna liikerata voi olla jopa normaali. Jokin neljästä kiertäjäkalvosimen lihaksesta voi rasituksen kautta myös tulehtua ja aiheuttaa kipuja.

Miten eroon olkapäävaivoista

Olkanivelen rajoittunet liikeradat ja voimattomuuden tunne ovat merkki siitä, ettei olkapäässä kaikki toimi parhaalla tavalla. Olkapäävaivoihin voi liittyä myös piinaavaa lepo- ja yösärkyä. Fysioterapeutti tutkii ja testaa mistä olkapäävaivat johtuvat. Monesti alkuvaiheessa oleva olkapäävaiva saadaan kuriin nopeasti, mutta kroonistunut ja pahempilaatuinen saattavat vaatia enemmän työtä. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti vaivan mukaan. Useimmiten olkapäänhoito perustuu manuaaliseen terapiaan ja kohdennettuun voimaharjoitteluun.