Olkapään alueen kivut

Posted by admin at 8.50 aika 6.3.2018

Share:


Olkapääalueen kiputilat säteilevät usein käsivarteen, kämmeneen ja sormiin (ks. kuva). Kipu tuntuu olkapään etu- tai takaosassa, lapaluun alueella, hauis- tai ojentajalihaksessa ja voi aiheuttaa käsivarren, kämmenen ja sormien pistelyä tai puutumista. Kipu voi olla terävää, tylppää, polttavaa tai tuntua särkynä. Syynä tällaiseen kipuun ovat useimmiten olkapäätä stabiloivat ja sen liikettä kontrolloivat alempi lapalihas (m. infraspinatus) sekä iso ja pieni liereälihas (m. teres major ja minor), jotka kiristyessään voivat kehittää trigger-pisteitä. Pieni liereä lihas on usein kivun aiheuttajana olkapäässä. Olkapään kipua voi myös aiheuttaa näiden lihasten aktivaation heikkeneminen, mikä puolestaan heikentää olkanivelen stabiliteettiä.

M. infraspinatus lähtee lapaluun alakuopasta ja kiinnittyy olkaluuhun ison olkakyhmyn mediaaliseen sivuun sekä olkanivelen nivelkapseliin. Lihas toimii olkanivelen ulkokiertäjänä sekä stabiloijana. Se on myös yksi kiertäjäkalvosimen lihaksista. Infraspinatuksen trigger-pisteet sijaitsevat lapaluun keskivaiheilla ja ne säteilevät olkapään etupuolelle, hauislihaksen alueelle sekä kyynärvarteen ja kämmeneen peukalon puolelle. Käsivarsi ja kämmen voivat puutua ja niissä voi tuntua pistelyä. Kipua voi tuntua myös kallonpohjassa ja lapaluun sisäreunalla. Infraspinatuksen aktivaation heiketessä olkapää kääntyy eteenpäin sisäkiertoon, mikä aiheuttaa rintalihasten kiristystä, lapaluun siirrotusta ja keskiselän lihasten ylikuormittumista. Olkapää nousee usein ylöspäin, koska myös epäkäslihas kiristyy. Lihaksen heikko aktivaatio aiheuttaa siis liikehäiriötä olkaniveleen, mikä vaikuttaa koko yläkehoon.

M. teres minor puolestaan lähtee lapaluun ulkoreunasta kiinnittyen olkaluuhun ison olkakyhmyn alemmalle sivulle sekä olkanivelen nivelkapseliin. Lihaksen tehtävänä on olkanivelen ulkokierto ja stabilointi sekä lähennys. Kuten m. infraspinatus, on myös m. teres minor osa kiertäjäkalvosinta. Sen trigger-piste löytyy infraspinatus- ja teres major -lihasten välistä lapaluun alueelta, josta kipu säteilee olkapään ja olkavarren takaosaan. Lihas voi aiheuttaa myös puutumista ja pistelyä nimettömään ja pikkurilliin. M. teres major lähtee lapaluun ulkoreunasta m. teres minorin alapuolelta sekä lapaluun alakulmasta. Lihas kiinnittyy olkaluun etupuolelle pienen olkakyhmyn harjuun. Näin ollen lihas toimii olkanivelen sisäkiertäjänä, lähentäjänä sekä stabilaattorina. Sen trigger-pisteet paikallistuvat lapaluun alakulman alueelle sekä lihasrungon lateraaliosaan taempaan kainalopoimuun. Säteilykipualueena on nelipäisen hartialihaksen takaosa, josta kipu voi säteillä alemmas käsivarteen ojentajalihasten pitkää päätä pitkin aina kyynärvarren takapuolelle saakka.

Fysioterapialla päästää hyviin tuloksiin näiden kipujen hoidossa. Keinoina voidaan käyttää lihasten sekä lihaskalvojen hierontaa ja triggerpisteiden käsittelyä manuaalisesti. Kipuja voidaan lievittää esimerkiksi punaisella laserilla, sähköllä, akupunktiolla tai ultraäänellä. Lisäksi spesifit harjoitteet lihasaktivaation lisäämiseksi ja -voiman kehittämiseksi, unohtamatta tärkeitä venytyksiä, edesauttavat asiakkaan kuntoutumista. Tarpeen mukaan voidaan kokeilla myös kinesio- tai myofaskiaalista teippausta kivun lievittämiseksi ja olkanivelen liikkeen kontrolloimiseksi. Kotihoitona voi kokeilla lihasvenytyksiä, lihasvoimaa lisääviä harjoitteita, kylmää tai kuumaa ja kipulääkitystä tarpeen mukaan. Kipulääkitys yleensä auttaa huonosti, koska lääkitys ei poista ongelman aiheuttajaa.