Lonkankoukistajat -pitkittyneen selkäkivun syynä

Posted by admin at 9.47 aika 3.9.2018

Share:


Iliopsoas suomenkieliseltä nimeltään lannesuoliluulihas toimii syvänä lonkankoukistajana. Syviin lonkankoukistajiin lasketaan kuuluvaksi kolme eri lihasta. Suoliluulihas (m. Iliacus) lähtee fossa iliacasta (suoliluulihaksen kuoppa) ja kiinnittyy trochanter minor femorikseen (reisiluun pieneen sarvennoiseen), sen pääsääntöinen tehtävä on toimia lonkkanivelen koukistajana  ja ulkokiertäjänä. Suuri lannelihas (m. psoas major) lähtee lannenikamien 1-5 processus transversuksista (sivuhaarakkeista) ja kiinnittyy trochanteri minor femorikseen (reisiluun pieneen sarvennoiseen). Sen tehtävänä on toimia lonkkanivelen koukistajana ja ulkokiertäjänä ja loitontajana sekä lannerangan  sivutaivuttajana.  Viimeisin kolmesta Iliopsoas- lihasryhmään kuuluvista lihaksista on pieni lannelihas (m. psoas minor). Se lähtee rintarangan 12:sta ja lannerangan ensimmäisestä nikamasta (L1) ja niiden välilevyistä, kiinnittyen iliacan sidekudokseen. Psoas minor toimii joidenkin lähteiden perusteella vartalon heikkona taivuttajana. Kokonaisuudessaan Iliopsoas – lihasryhmän lihakset toimivat lonkankoukistajana, lonkan ulkokiertäjänä, reisi loitonnuksessa toimii lonkan lähentäjänä sekä lannerangan sivutaivuttajana. Se myös toimii lannenikamien tukijana yhdessä selän ojentaja lihaksien (m. erector spinae) kanssa. Iliopsoakset tekevät lannerangan ja lantion alueelle ns. voimalukituksen, jolla lantion ja lannerangan liike on kontrolloitua. Voimalukituksen häiriintyminen voi aiheuttaa kroonista ja pitkäaikaisia selkäkipua.

Iliospsoaksen kipupisteet (triggerpisteet) voivat säteillä kivun saman puolen etureiteen, lonkankoukistajaan, selkään, SI-niveleen tai pakaran ylä- ja keskiosiin. Triggerkivut voidaan tulkita myös sisäelimistä (mm. paksusuolesta, munuaisista, virtsarakosta, kohdusta tai eturauhasesta) johtuviin kipuihin. Kiputilan ollessa päällä asento on yleensä hiukan etukumara ja kivunpuoleista jalkaa on hankala ojentaa sekä jalkaterä on kääntyneenä ulospäin. Säteilyoireiden vuoksi  iliopsoaksesta johtuvat kivut diagnosoidaan lähes aina väärin. Kipu saattaa oireilla samantyyppisesti kuin iskiaskipu, jossa kipu voi ”iskeä” tai ”vetää” alaraajaan. Iliopsoaksesta johtuvassa kivussa, selkärangan liike on kipupuolelta vajaa selän sivutaivutuksessa. Väärän diagnoosin myötä kipuja hoidetaan iskiaskipuina jolloin selkäkipu yleensä vain pitkittyy ja vaivan todellinen syy jää selvittämättä sekä kipu hoitamatta. 

Istumatyöläiset, erityisesti koneenkuljettajat ja tietyntyyppiset urheilulajien harrastajat (mm. jääkiekkoilijat) ovat alttiimpia iliopsoaksen kiristymiselle/lyhentymiselle, josta voi aiheutua edellä mainittuja oireita. Treenatessa muun muassa vatsalihaksia, tulee huomiota kiinnittää oikeanlaiseen suoritustekniikkaan, jottei lonkankoukistajiin kohdistuisi ylimääräistä rasitusta.

Manuaalisella lihasten, triggerpisteiden ja sidekudosten käsittelyllä voidaan helpottaa Iliopsoaksen kiputiloja. Ammattitaitoinen fysioterapeutti ja osteopaatti selvittää todelliset selkäkivun syyt ja hoitaa ne asianmukaisin keinoin. Älä siis jää kotiin kipujesi kanssa vaan tule hoidattamaan itsesi kuntoon!