Testaukset

Testaus, ravintomittaus, ergo mittaus, lihaskuntotesti

testaukset

Testauksilla saadaan vertailevaa tulosta henkilön sen hetkisestä toimintakyvystä tai kunnosta. Testaus antaa lisätietoa ja moitivoi asiakasta kuntoutustapahtumassa. Testatauksia on monen laisia kuten lihaskuntotesti, kuntotesti, ergotesti, sykevälitesti eli vuorokauden tressitesti, ravintomittaus ja kehonkoostumusmittaus, 

firstbeat

FirstBeat mitta sydämen sykeväliävaihtelua. Se kertoo erinomaista tietoa meidän stressitasosta ja autonomisen hermoston reagoinnista mitattavassa kehossa. 

lihaskuntotesti

Lihaskuntotestauksella saadaan vertailevaa tieto testattavan henkilön lihaskunnosta ja on hyvä apuväline arvioimaan kehon voimia ja voimatasapainoa. 

polkupyöräergometri testi

Ergometritesti antaa hyvää vertaileva tietoa henkilön sen hetkisestä kunnosta. Toimii hyvänä motivointi keinona ja  helpotta tavoitteiden asettamisessa fyysisen kunnon parantamiseksi.

Ravintomittaustesti

Ravintomittauksella saadaan hyvin suuntaa-antavaa tietoa kehon ravitotilanteesta. Erinomainen apu erilaisten kuntoutus toiminnoissa kehon revitsemustilan selvittämisessä. Testi on nopea ja edullinen.