Fysioterapia

Fysioterapia perustuu tutkittuun ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon ihmisen terveydestä, toimintakyvystä ja liikkumisesta sekä niiden edellytyksistä. Perustana tälle toimii fysioterapeutin asiantuntijuus anatomian ja fysiologian suhteen sekä kyky soveltaa monen muun tieteenalan tutkittua tietoa. Fysioterapiassa arvioidaan ja tutkitaan asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä sekä niiden rajoitteita asiakkaan esittämien oireiden syiden kartoittamiseksi. Itse hoito suunnitellaan tutkimuslöydösten perusteella. Terapian jatkuessa fysioterapeuttisilla tutkimuksilla varmistetaan hoidon toimivuus ja tehokkuus.

Hoitomenetelmiä ovat muunmuassa manuaalinen ja fysikaalinen terapia, terveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta sekä terapeuttinen harjoittelu. Fysioterapiaan hakeudutaan usein esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinoireiden, kivun tai vaikkapa neurologisten ongelmien vuoksi.

Hoitoon voi tulla ilman lääkärin lähetteellä tai lähetteellä. Fysioterapia kuuluu KELA- korvauksen piiriin.

lAATU

Hoitojen laadun varmistamme jatkuvalla testaamisella ja henkilökunnan kouluttamisella. Näin varmistamme asiakkaallemme aina parhaan hoitotuloksen. Asiakas tunnistaa meidät korkeasta amattitaidosta.