Hypnoosi

Hypnoosilla on tutkimusten valossa saatu hyviä hoitotuloksia kivun lievityksessä varsinkin niillä ihmisillä, jotka ovat hypnoosiherkkiä. Hypnoosin avulla saavutetaan näillä henkilöillä todella hyvä analgesia eli kivun lievitys. Hypnoosilla voidaan vaikuttaa kivun syntymekanismiin ja siihen millaiseksi ihminen tuntee kipuintensiteetin ja kivun laadun. Psykogeenisiin kipuihin hypnoosilla on hyvä hoitovaste. (Lu,Lu & Kleinman 2001) Hypnoosia voidaan kokeilla silloin, kun muut hoitokeinot eivät ole tehonneet riittävän hyvin. Tutkimusten mukaan uupumuksen hoidossa hypnoosihoito on tehonnut noin 90 % potilaista.

Arto Löytynoja on saanut hypnoosikoulutuksen Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Siellä kouluttajina toimivat psykologian tohtori, neuropsykologi, hypnoterapeutti, Martti Tenkku sekä hypnoterapeutti, psykiatri Hannu Lauerma, Tieteellinen Hypnoosi ry:n puheenjohtaja. Hän myös toimii asiantuntijana lakialoiteryhmässä, jossa käydään kädenvääntöä laillisista hoitomuodoista.